Binnen De FietsCoalitie zijn klein en groot samen sterker.

Aan de basis van De FietsCoalitie staan de innovatieve ondernemers van Ring-Ring, Count & Create en BRIGHT UP samen met TNO, Amsterdam Smart City & Havenbedrijf Amsterdam.
Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Stadsregio Amsterdam en de Gemeente Zaanstad zijn onze eerste grote partners.

De frisse combinatie van klein en groot maakt De FietsCoalitie tot een betrouwbare partij. Een partner die de innovatiekracht en energie van kleine, vaak jonge, bedrijven combineert met de brede kennis en ervaring van kennisinstellingen, grote ondernemingen en overheden.

Toelichting bij oprichters en partners van De FietsCoalitie

Ring-Ring stimuleert het gebruik van de fiets op een spannende en eigentijdse manier. De Ring-Ring app beloont fietsers per gereden kilometer, onder andere met korting bij diverse ondernemers. De app herkent automatisch het gebruik van de fiets. Van gebruikstijden en -dagen, tot afstanden en routes. Zo wordt heel smart meetbaar of we onze doelstellingen bereiken. Goed voorbeeld doet volgen.

Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer. ASC loopt voorop in de ontwikkeling van Amsterdam als slimme stad. Een slimme stad, een Smart City, is een stad waar sociale en technologische netwerken en oplossingen zorgen voor versnelde duurzame economische groei.

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO zet zich in voor de leefbaarheid in steden. In dit project ontwikkelt TNO hiertoe het smart cycling platform dat fietsverplaatsingen inzichtelijk maakt door verwerking van diverse (fiets)databronnen. Het smart cycling platform geeft inzicht in het gedrag en de behoeften van fietsers en is daarmee essentieel voor de (verdere) ontwikkeling van fietsinformatiediensten.

Havenbedrijf Amsterdam wil een van de meest duurzame havens van Europa worden met aandacht voor mens en milieu. De Fietscoalitie past bij deze ambitie. Fietsstimulering is nodig om de druk op knelpuntlocaties te verminderen en de groei in het gebied te faciliteren. En, fietsende werknemers zijn gezondere werknemers.

BRIGHT UP maakt gebieden aantrekkelijker met creatieve ingrepen van diverse kunstenaars en programmering. Hiermee genereert zij extra aandacht, publiek en omzet voor een gebied. Binnen de Fietscoalitie is BRIGHT UP verantwoordelijk voor het verbeteren van de fietsbeleving en de gebiedspromotie. Daarnaast verzorgt BRIGHT UP het operationeel management en de contacten met stakeholders in het gebied.

De innovatieve business case van de Fietscoalitie is ontwikkeld door Count & Create. Het bedrijf richt zich als strategisch adviseur op de zakelijke kanten van de Fietscoalitie, van ministerie tot ondernemers. De business case van Count & Create vormt een belangrijke basis voor een potentieel succes in fietsstimulering bij werkgevers en werknemers.

Fiets je al regelmatig in Westpoort / Sloterdijk?
Of overweeg je eens te gaan fietsen?
 
Dan hebben we goed nieuws voor je!
De FietsCoalitie gaat fietsen in dit gebied op allerlei manieren belonen en samen met jou nog leuker en aantrekkelijker maken.
Meld je snel aan en doe met ons mee, je ontvangt dan de nieuwsbrief van De FietsCoalitie en blijft zo op de hoogte van alle acties.

Fietsen wordt beloond! Heb je de enquete ook gezien?

Pin It on Pinterest

Share This