Sta je net iets te vaak in de file tussen Haarlem en Amsterdam? Probeer de snelfietsroute tussen het centrum van Haarlem en station Sloterdijk eens. De vrijwel rechte route van 15 kilometer gaat zowel door stedelijk als door buitengebied. De Amsterdamse stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Westpoort en Bos en Lommer en De Baarsjes zijn via de route goed per fiets bereikbaar vanuit Haarlem.

Fietsfilevrij

Fietskaart via routeyou

Door de snelfietsroute worden een aantal werk-/bedrijvenlocaties beter bereikbaar:

  • Haarlem centrum
  • Haarlem Waarderpolder
  • Polanenpark (toekomstig bedrijventerrein)
  • Sugar City / toekomstige outlet
  • Amsterdam Sloterdijk en Westpoort

Kenmerken snelfietsroute

  • Gestrekte / directe route
  • Geen aanleg nieuwe fietspaden, bestaande fietsroute wordt opgeknapt
  • Vrijliggende fietspaden en fietsstraten op bestaand wegprofiel
  • Zoveel mogelijk eenheid in herkenbaarheid, verlichting, asfaltverharding
  • Woonkern Halfweg: inpassing nog onbekend, gestreefd wordt naar een fietsstraat en asfaltverharding

Maatregelen en planning

De grootste infrastructurele maatregelen vinden plaats in de jaren 2015 en 2016.

Fiets je al regelmatig in Westpoort / Sloterdijk?
Of overweeg je eens te gaan fietsen?
 
Dan hebben we goed nieuws voor je!
De FietsCoalitie gaat fietsen in dit gebied op allerlei manieren belonen en samen met jou nog leuker en aantrekkelijker maken.
Meld je snel aan en doe met ons mee, je ontvangt dan de nieuwsbrief van De FietsCoalitie en blijft zo op de hoogte van alle acties.

Fietsen wordt beloond! Heb je de enquete ook gezien?

Pin It on Pinterest

Share This